Proiectul “Infrastructură de Cercetare pentru Dezvoltarea Produselor, Proceselor și Serviciilor Inovative Inteligente / PRECIS“, co-finanțat Fondul European de Dezvoltare Regională, a avut ca obiectiv principal extinderea infrastructurii curente si a activităților de cercetare din Universitatea Politehnica București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, in vederea realizării transferului tehnologic și dezvoltării produselor, proceselor și serviciilor inovative de noua generație destinate în principal industriei și sănătății. Totodată proiectul a vizat abordarea unor noi direcții de cercetare prioritare la nivel internațional și național, cu impact asupra creșterii competitivității economiei românești, și achiziția de echipamente care facilitează realizarea acestor cercetări.

Proiectul a fost realizat în baza contractului de finanțare nr. 639/12-03-2014 încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) a Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 49.219.137,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 40.000.000 lei.

Proiectul s-a implementat în București, Splaiul independentei nr. 313. În perioada 12.03.2014 – 31.12.2015.