Prezentarea Proiectului

Facultatea de Automatică și Calculatoare (http://acs.pub.ro) din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (http://www.pub.ro) a derulat in perioada martie 2014 – decembrie 2015 proiectul PRECIS – ”Infrastructură de cercetare pentru dezvoltatea produselor, proceselor și serviciilor inovative inteligente”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Centrul de cercetare pentru produse, procese şi servicii inovative inteligente PRECIS are ca obiectiv general extinderea infrastructurii curente si a activităţilor de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, in vederea realizării transferului tehnologic şi dezvoltării produselor, proceselor şi serviciilor inovative de noua generaţie destinate în principal industriei şi sănătăţii. Totodata proiectul vizează abordarea unor noi direcţii de cercetare prioritare la nivel internaţional şi naţional, cu impact asupra creşterii competitivităţii economiei româneşti, şi achiziţia de echipamente care facilitează realizarea acestor cercetări.

Cele 28 de noi laboratoare şi direcţiile de cercetare dezvoltate în cadrul proiectului se focalizează pe produse, procese şi servicii ce includ metode şi tehnologii inteligente orientate pe procese industriale adaptive şi inovative, sisteme pentru creşterea calităţii vieţii, sisteme cognitive autonome, servicii în cloud şi viitorul Internet, societatea smart mobilă şi medicina digitală.

Pornind de la excelenţă în cercetare a colectivului proiectului, dovedită atât pe plan naţional cât şi internaţional, efectele directe ale proiectul PRECIS sunt creşterea capacităţii de cercetare şi a ofertei de cunoştinţe a Universităţii Politehnica din Bucureşti, stimularea şi facilitarea accesului întreprinderilor la rezultatele activităţii de cercetare, dezvoltare, şi inovare prin crearea de produse, procese şi servicii inovative având ca suport principal tehnologiile inteligente, destinate în special industriei şi sănătăţii, cât şi atragerea tinerilor specialişti înalt calificaţi.

În plus, plecând de la colaborări deja existente ale solicitantului cu companii de prestigiu naţionale şi multinaţionale, infrastructura de cercetare creată prin proiect are ca efect imediat crearea nucleului de cercetare aplicativă, de inovare şi transfer tehnologic care va permite dezvoltarea unui cluster inovativ de tip universitate – sector privat orientat pe dezvoltarea noii generaţii de produse şi servicii „smart” şi capabil să conducă la îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor româneşti pentru a face faţă noilor provocări ale Pieţei Unice Europene.

Proiectul a fost selectat în cadrul:

 • Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”;
 • Axa Prioritară 2 – “Competitivitate prin Cercetare – Dezvoltare și Inovare”;
 • Domeniului Major de Intervenție 2 – “Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacității administrative”;
 • Operațiunea 2.2.1. – “Dezvoltarea infrastructurii C-D existente și crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)”.

Indicatori:

 • 28 de laboratoare CD nou create prin proiect;
 • 3 echipamente de CD în valoare de peste 100.000 euro;
 • minim 8300m2 suprafață desfășurată construită aferentă noii clădiri;
 • 35 de locuri de muncă create în CD;
 • 9 proiecte internaționale în care va fi implicată infrastructura.

Obiectivele orizontale ale proiectului:

 • Egalitate de șanse – toate activitățile proiectului se vor implementa respectând principiul egalității de șanse;
 • Dezvoltare durabilă – prin activitățile prognozate și rezultatele acestora;
 • Inovare – prin dotările și echipamentele de înalt nivel tehnologic achiziționate.

Sursele de finanțare:

 • 85,26% FEDR și 14,74% Bugetul național pentru 100% din valoarea eligibilă a proiectului.

Valoarea proiectului:

 • 49.219.137,00 lei – total din care valoare totală eligibilă în suma de 40.000.000 lei, iar restul de 9.219.137,00 lei – TVA.